Disclaimer

  • Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Voor elk gebruik van deze website gelden deze gebruiksvoorwaarden (disclaimer). De gebruiksvoorwaarden kunnen door de beheerder van deze website ten alle tijden worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden en condities. Het gebruik van Backpackenzuidoostazie.nl impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De beheerder en maker van Backpackenzuidoostazie.nl besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website. De informatie die op deze website beschikbaar is, of die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen en/of informatieleveranciers. Nochtans kunnen de redactie en haar content providers noch juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. De verstrekte informatie wordt dan ook zonder garantie van om het even welke aard beschikbaar gesteld. Backpackenzuidoostazie.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties, noch de daaraan gekoppelde acties. Backpackenzuidoostazie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarnaar sommige hyperlinks op Backpackenzuidoostazie.nl verwijzen. Backpackenzuidoostazie.nl tekent geen protest aan over, noch keurt zij dergelijke webpagina’s of hun inhoud goed, omdat Backpackenzuidoostazie.nl geen invloed kan uitoefenen op dergelijke webpagina’s en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt gegeven. Het gebruik van dergelijke webpagina’s is geheel voor het risico van de gebruiker. Backpackenzuidoostazie.nl verkoopt zelf geen artikelen en biedt ook geen diensten aan maar verwijst door middel van hyperlinks naar websites van derden. Backpackenzuidoostazie.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, levering of service van bepaalde artikelen of diensten die via websites van derden zijn aangeschaft.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om informatie, merknamen en andere inhoud van de website Backpackenzuidoostazie.nl te wijzigen, kopiëren, reproduceren, verkopen, verhuren of op andere wijze te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website. Backpackenzuidoostazie.nl bevat teksten, afbeeldingen en andere items die door het auteursrecht worden beschermd. Het auteurswerk op deze werken ontstaat van rechtswege, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die wordt verspreid via deze website (teksten, lay-out, afbeeldingen, grafische elementen of andere items) op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. De gebruikte informatie en het beeldmateriaal is voor 95% van eigen komaf of met toestemming verkregen van vrienden en kennissen of anders op legale manier verkregen. Mocht u het idee hebben dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van informatie, neem dan even contact op zodat het materiaal verwijderd kan worden.

Tarieven en prijzen

Aan de diverse getoonde tarieven en prijzen doe op Backpackenzuidoostazie.nl getoond worden kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen zijn vanafprijzen en/of indicatieprijzen die variabel zijn en dus kunnen verschillen. De prijs impliceert in geen geval de exacte prijs van het product of de service waarnaar de link verwijst.

Over deze disclaimer

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, neem gerust contact op via info@backpackenzuidoostazie.nl

Disclaimer
1 (20%) 7 votes
2016-02-28T22:12:30+00:00