Inentingen voor Laos

Inentingen voor Laos zijn niet verplicht. Echter is hierop één uitzondering van toepassing. Dat is indien je in de zeven dagen voordat je Laos binnenkomt nog in een gele koorts lands geweest ben. In dat geval moet je jezelf wel tegen gele koorts laten inenten. In alle andere gevallen zijn inentingen voor Laos niet verplicht [...]