Grensovergangen in Cambodja

Cambodja deelt zijn grenzen met buurlanden Laos, Thailand en Vietnam. Van de in totaal 15 grensovergangen in Cambodja worden er 8 met Vietnam gedeeld, 6 met Thailand en 1 met Laos. De meeste grensovergangen in Cambodja bestaan uit landgrenzen. Een aantal grenzen passeer je via het water. Los van de 15 reguliere grensovergangen in Cambodja [...]